Integriteit Op Maat    
Integriteitsbevordering voor de (semi-) publieke sector

Integriteitstraining- en advies voor de overheid

Wij geven laagdrempelige workshops over integriteit. Met als doel om het thema (weer eens) onder de aandacht te brengen, het bewustzijn ervan (en van het belang) te verhogen en de dialoog erover te stimuleren. Voor het verkrijgen van inzicht in het begrip integriteit en het grijze gebied en vertaling ervan naar de praktijk.


De workshops zijn niet zweverig maar juist pragmatisch en sluiten altijd aan op de dagelijkse praktijk met herkenbare voorbeelden. Indien gewenst kunnen creatieve werkvormen worden ingezet. 


De workshops worden op maat gemaakt voor zowel medewerkers, leidinggevenden, bestuur, als politieke ambtsdragers. Ook in te zetten bij heidagen, seminars of themadagen."Jullie lagerhuisdebat over integriteit was een bijzondere en laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. En heel fijn dat er ook veel ruimte was voor humor. Daardoor bleef het onderwerp nog een aantal maanden rondzingen in het gemeentehuis".

Wij geven laagdrempelige aanspreektrainingen waarbij de deelnemers tips en trics krijgen over hoe je je collega effectief aanspreekt op ongewenst gedrag. 


De praktijk leert dat men het over het algemeen lastig vind om een collega op zijn of haar gedrag aan te spreken. Bang voor een ruzieachtig gesprek of om voor bemoeial uitgemaakt te worden. Maar als men elkaar niet scherp durft te houden op gedrag, dan hebben gedragsregels weinig zin.


En hoe aanspreekbaar is men eigenlijk? Ook dit aspect krijgt ruimschoots de aandacht in de trainingen, waarbij de nadruk vooral ligt op oefenen, op doen!


Elkaar aanspreken is een belangrijke voorwaarde voor een in praktijk goed werkende integriteitsbeleid en heeft een positieve invloed op een open en veilige organisatiecultuur.  "Jullie aanspreektraining heeft bij ons wel wat veranderd. Het inzicht dat 'aanspreekbaar zijn' een cruciaal onderdeel is van professionaliteit en samenwerking, was voor vele een eye-opener. Het begint toch allemaal bij jezelf!"Integriteit, Moreel beraad, dilemmatraining, morele dilemma's, aanspreken, aanspreekbaar zijn, aanspreektraining, integriteitstraining, integriteitsbevordering, integriteitbeleid, vertrouwen, vertrouwensscan, kernwaarden, gedragscode, integriteitsadvies Klik hier om de tekst te bewerken