Integriteit Op Maat    
Integriteitsbevordering voor de (semi-) publieke sector

Integriteitstraining- en advies voor de overheid

Diensten

Advies & Onderzoek

 

Workshops en training

 

Moreel beraad

 

Werken aan samenwerking


Wij hebben gewerkt voor:


Agentschap Telecom, Algemene Rekenkamer, Belastingdienst, Bureau Financieel Toezicht, Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector, Centrum Arbeidsvoorwaarden Overheidspersoneel, Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht, Dienst Landelijke Gebieden, Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen, Domeinen, Dudok Wonen, GGD Nederland, gemeente Almelo, gemeente Amersfoort, gemeente Deventer, gemeente Eindhoven, gemeente Emmen, gemeente Franeker, gemeente Halderberge, gemeente Texel, gemeente Velsen, gemeente Vlagtwedde, gemeente Zeist, gemeente Zoetermeer, gemeente Zutphen, gemeente Zwijndrecht, JustitiĆ«le Informatiedienst, Kanselarij der Nederlandse Orden, Keerpunt BV Hilversum, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, Ministerie van Onderwijs Cultuur en Welzijn, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Nationaal Archief, Nederlandse Emissie Autoriteit, Nederlandse Zorg Autoriteit, Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek, Pantar, PBLQ ROI, politie Amstelland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Drenthe, Provincie Limburg, Provincie Zuid-Holland, Rekenkamer Rotterdam, Rijkswaterstaat, Zorggroep TREANT, Tweede Kamer der Staten Generaal (ambtelijke organisatie), UWV, Verispect, Waternet, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rijn en IJssel.

Integriteit, Moreel beraad, dilemmatraining, morele dilemma's, aanspreken, aanspreekbaar zijn, aanspreektraining, integriteitstraining, integriteitsbevordering, integriteitbeleid, vertrouwen, vertrouwensscan, kernwaarden, gedragscode, integriteitsadvies