Integriteit Op Maat    
Integriteitsbevordering voor de (semi-) publieke sector

Integriteitstraining- en advies voor de overheid

Diensten

Advies & Onderzoek

 

Training integriteit

 

Moreel beraad

 

Werken aan samenwerking

Aanspreken op ongewenst gedrag


Wij hebben gewerkt voor:


ActionAid, Agentschap Telecom, Algemene Rekenkamer, Arkin, Belastingdienst, Bureau Financieel Toezicht, Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector, Centrum Arbeidsvoorwaarden Overheidspersoneel, Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht, Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid, Dienst Landelijke Gebieden, Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen, Domeinen, Dudok Wonen, GGD Nederland, gemeente Almelo, gemeente Amersfoort, gemeente Deventer, gemeente Eindhoven, gemeente Emmen, gemeente Franeker, gemeente Halderberge, gemeente Texel, gemeente Velsen, gemeente Vlagtwedde, gemeente Zeist, gemeente Zoetermeer, gemeente Zutphen, gemeente Zwijndrecht, Goede Doelen Nederland, JustitiĆ«le Informatiedienst, Kanselarij der Nederlandse Orden, Keerpunt BV Hilversum, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, Ministerie van Onderwijs Cultuur en Welzijn, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Nationaal Archief, Nederlandse Emissie Autoriteit, Nederlandse Zorg Autoriteit, Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek, Opleidingsinstituut DJI, Pantar, Partos, PBLQ ROI, politie Amstelland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Drenthe, Provincie Limburg, Provincie Zuid-Holland, Rekenkamer Rotterdam, Rijkswaterstaat, Zorggroep TREANT, Tweede Kamer der Staten Generaal (ambtelijke organisatie), UWV, Verispect, Waternet, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rijn en IJssel, Woningstichting Kockengen, Woningstichting WUTA.

WIJ GEVEN TAAL AAN INTEGRITEIT


Integriteit, Moreel beraad, dilemmatraining, morele dilemma's, aanspreken, aanspreekbaar zijn, aanspreektraining, integriteitstraining, integriteitsbevordering, integriteitbeleid, vertrouwen, vertrouwensscan, kernwaarden, gedragscode, integriteitsadvies