Integriteit Op Maat    

Integriteitsbevordering binnen uw organisatie

Wilt u uw integriteitsbeleid updaten? Heeft u een gedragscode maar speelt deze in het dagelijks werk nauwelijks een rol? Zoekt u een manier om (nieuwe) kernwaarden voor de organisatie te bepalen? 

Wilt u de onderlinge dialoog over integriteit verbeteren? Is het tijd dat het integriteitsbewustzijn wordt vergroot? Wilt u dat uw collega's meer met elkaar in gesprek gaan over morele dilemma's en bewuster (morele) keuzes maken? 

Is er verbetering mogelijk in de onderlinge samenwerking en wilt u dit bespreekbaar maken? Vind u dat uw collega's elkaar meer moeten aanspreken of dat zij meer aanspreekbaar moeten zijn?

Integriteit op Maat kan u hierbij ondersteunen. Wij zijn ruim 13 jaar actief op gebied van integriteitsbevordering, door middel van trainingen, workshops en advies, en sluiten graag aan op uw specifieke vraag. 

Wij kunnen u ondersteuning bieden bij:

  • Een gezamenlijke taal voor integriteit te creëren
  • het bevorderen van morele oordeelsvorming
  • Houvast te geven bij het maken van morele keuzes
  • Het grijze gebied zichtbaar én bespreekbaar te maken
  • Het bepalen van uw kernwaarden of cultuurwaarden
  • Het verbeteren van het onderling vertrouwen
  • Het verhogen van het integriteitsbewustzijn
  • het bespreekbaar maken van morele dilemma's
  • het organiseren en uitvoeren van moreel beraad
  • het vergroten van de aanspreekcultuur

Wilt u meer weten? Kijk dan verder op deze website.

Voor meer informatie of vragen kunt u ons ook bellen of mailen.

Van harte welkom!

WIJ GEVEN TAAL AAN INTEGRITEIT

LIVE EN ONLINE TRAININGEN, WORKSHOPS, ADVIES EN ONDERZOEK

OP HET GEBIED VAN INTEGRITEIT

0