Integriteit Op Maat    
Integriteitsbevordering voor de (semi-) publieke sector

Integriteitstraining- en advies voor de overheid

Vertrouwen is als schone lucht, je mist het pas als het er niet is. Toch is onderling vertrouwen, als basis voor de samenwerking, een voorwaarde om als team of organisatie weerbaar en wendbaar te zijn. Daarom is vertrouwen in veel organisaties benoemd als een kernwaarde. 


In de praktijk is onderling vertrouwen echter niet altijd vanzelfsprekend. Als het ontbreekt of is geschaad, kan dat een sterk belemmerende factor zijn voor een goede samenwerking en daarmee een risico vormen voor de kwaliteit van het werk en de gezamenlijke resultaten.


Maar vertrouwen lijkt vaak zo'n ongrijpbaar containerbegrip. Hoe meet je dat dan en hoe kan je het beïnvloeden?


Voor het in kaart brengen van, en het op basis daarvan werken aan, vertrouwen, werkt Integriteit op Maat samen met het bureau Trustworks. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is het ontastbare begrip vertrouwen, op een laagdrempelige manier tastbaar gemaakt.


Werken aan vertrouwen begint met een diagnose door het inzetten van de Trustworksscan┬ę. Deze scan kan ingezet worden ten behoeve van de samenwerking in een team, maar bijvoorbeeld ook tussen teams, medewerkers en management of directie en OR. De resultaten van deze scan geven zicht op de voorwaarden voor een cultuur van vertrouwen en vormen een mooi uitgangspunt voor onderlinge dialoog, gericht op verbetering.


Meer weten? Neem vooral contact met ons op.

Integriteit, Moreel beraad, dilemmatraining, morele dilemma's, aanspreken, aanspreekbaar zijn, aanspreektraining, integriteitstraining, integriteitsbevordering, integriteitbeleid, vertrouwen, vertrouwensscan, kernwaarden, gedragscode, integriteitsadvies Klik hier om de tekst te bewerken