Integriteit Op Maat    
Integriteitsbevordering voor de (semi-) publieke sector

Integriteitstraining- en advies voor de overheid

Iedereen wordt regelmatig geconfronteerd met (morele) dilemma's tijdens het dagelijkse werk, zeker als je in de (semi-) publieke sector werkt waar vaak meerdere belangen in het spel zijn en waarden kunnen conflicteren.

Veel van deze dilemma's worden op intuïtie opgelost, men maakt een keuze op basis van de eigen normen en waarden. Maar vaak gaat dit niet bewust en feit is dat iedereen zijn blinde vlekken heeft.

Integriteit is geen absoluut begrip. In praktijk blijven er altijd grijze gebieden bestaan. Hoe moet met deze situaties worden omgegaan?

Wij zijn groot voorstander van dialoog. Met elkaar spiegelen over dilemma's verhoogt het integriteitsbewustzijn en schept onderling begrip.
Integriteit, Moreel beraad, dilemmatraining, morele dilemma's, aanspreken, aanspreekbaar zijn, aanspreektraining, integriteitstraining, integriteitsbevordering, integriteitbeleid, vertrouwen, vertrouwensscan, kernwaarden, gedragscode, integriteitsadvies Klik hier om de tekst te bewerken

Moreel beraad is een prachtige vorm van (gestructureerde) dialoog over ethische dilemma's, begeleid door een gespreksleider. 


Onderzoek heeft uitgewezen dat teams die regelmatig tijd nemen voor moreel beraad, minder fouten maken, bewustere keuzes maken en beter samenwerken.


Wij beheersen meerdere vormen van dilemma bespreking en overleggen graag met u welke vorm het beste bij uw organisatie past.


Daarnaast leiden wij ook gespreksleiders op. Indien uw organisatie er voor kiest om regelmatig moreel beraad sessies te houden, is het op meerdere niveau's voordelig om daarbij eigen gespreksleiders in te zetten. Om uw mensen hier goed op voor te bereiden, kunnen wij u een op maat gemaakte in company training aanbieden.