Integriteit Op Maat    
Integriteitsbevordering voor de (semi-) publieke sector

Integriteitstraining- en advies voor de overheid

Beleidsadvies

Wij helpen u graag met het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Hoe zetten wij ons integriteitsbeleid op?
  • Aan welke wettelijke voorwaarden moeten wij voldoen?
  • Hoe houden wij ons integriteitsbeleid levend?
  •  Hoe communiceren wij ons integriteitsbeleid binnen de organisatie?

Ontwikkelen van een (nieuwe) gedragscode

Wij helpen u om tot een gedragscode te komen die houvast geeft in de praktijk, laagdrempelig is en breedgedragen is in de organisatie door actieve betrokkenheid van de medewerkers.


Bepalen van kernwaarden

Wij ondersteunen u graag bij de totstandkoming van gedragen kernwaarden.In 2012 is ons rapport "Grijs" over bestuurlijke integriteit aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik op de knop om dit rapport te downloaden. "Een goed integriteitsbeleid is het fundament, 

maar (gedrags) regels gaan pas leven als ze een dagelijks onderwerp van gesprek zijn" 

Integriteit, Moreel beraad, dilemmatraining, morele dilemma's, aanspreken, aanspreekbaar zijn, aanspreektraining, integriteitstraining, integriteitsbevordering, integriteitbeleid, vertrouwen, vertrouwensscan, kernwaarden, gedragscode, integriteitsadvies Klik hier om de tekst te bewerken