Integriteit Op Maat    
Integriteitstraining en -advies voor de publieke sector

Integriteitstraining- en advies voor de overheid

Voor een integere overheid

Producten


Een integere overheid is van groot belang! De burger moet er op kunnen vertrouwen dat de overheid professioneel is, objectief en onafhankelijk en burgers en bedrijven gelijkwaardig behandeld. Een integere organisatie is niet alleen van belang voor het imago van de overheid, maar ook voor de organisatie zelf. Medewerkers moeten kunnen vertrouwen op hun collega's, management en bestuur en moeten kunnen werken in een open, veilige en plezierige cultuur. Maar hoe realiseer je zo'n integere organisatie?


Integriteit Op Maat kan u hierbij helpen en ondersteunen. Wij zijn een deskundig, discreet en ervaren bureau op het gebied van integriteitsbevordering. Wij bestrijken het hele terrein van A tot Z. Van het opstellen, uitvoeren en bijsturen van een integriteitsbeleid, het identificeren en beheersen van integriteitsrisico's, tot aan het trainen van medewerkers, leidinggevenden en politieke ambtsdragers. Met onze trainingen en ons advies leveren wij maatwerk en sluiten wij naadloos aan bij uw vraag en de contextuele praktijk van uw organisatie. Wij hebben veel ervaring bij zowel ministeries, provincies, waterschappen als gemeenten, maar ook bij agentschappen, ZBO's en de semi-overheid.


Wij bieden advies met betrekking tot (de opstelling en uitvoering van) het integriteitsbeleid. Wij ondersteunen u bij het opstellen van een (gedragen) gedragscode. Wij verzorgen trainingen voor het bespreekbaar maken van integriteitsdilemma's, morele besluitvorming en integer handelen en het elkaar effectief (en geaccepteerd) aanspreken op ongewenst gedrag. We geven ook trainingen aan bestuur en leidinggevenden over voorbeeldgedrag en bieden allerlei soorten workshops over integriteit ten behoeve van heidagen, themabijeenkomsten of seminars. Verder leiden wij ook interne medewerkers op om trainingen en/of workshops over integriteit te kunnen geven. Tot slot faciliteren wij risicoanalyses om integriteitsrisico's te identificeren, te prioriteren en van maatregelen te voorzien en ondersteunen wij organisaties, in samenwerking met Trustworks BV, bij het concreet verbeteren van vertrouwen in de onderlinge samenwerking. Voor meer informatie, klik op de producten hier naast.


 

Neem vandaag nog contact met ons op voor het maken van een afspraak of voor meer informatie!

tel: 06-47246518, mail: [email protected]

"In de praktijk zijn veel zaken niet zwart of wit, maar bewegen we ons in grijze gebieden waar twijfels, onduidelijkheden en verleidingen voorkomen. Juist in deze gebieden vormt dialoog, openheid en transparantie de basis voor integer handelen"